Amyloidoza – nowotwór w sercu i nerkach. Rozmowa z prof. Krzysztofem Jamroziakiem

Spadek masy ciała, obrzęki, osłabienie, męczliwość – mogą być efektem odkładającego się w narządach nieprawidłowego białka – amyloidu.

Amyloidoza – nowotwór w sercu i nerkach. Rozmowa z prof. Krzysztofem Jamroziakiem

Amyloidoza (skrobiawica) jest grupą bardzo rzadkich chorób polegających na produkcji w organizmie amyloidu odkładającego się w  postaci trwałych złogów w przestrzeniach pozakomórkowych różnych narządów. Choroba, o której słyszymy często po raz pierwszy, będącej zagadką również dla wielu lekarzy.

O niespecyficznych objawach choroby, jej przyczynach, leczeniu,  potrzebie wczesnego wykrywania  a także o Polskiej Sieci Amyloidozy w rozmowie Aliny Mrówińskiej z prof. Krzysztofem Jamroziakiem,  kierownikiem Oddziału Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,24542906,amyloidoza-nowotwor-w-sercu-i-nerkach.html?disableRedirects=true