EHA: coraz więcej uwagi poświęca się amyloidozie AL

Według profesora Krzysztofa Jamroziaka coraz więcej uwagi jest poświęcanej tej jednostce chorobowej. Wśród licznych doniesień na uwagę zasługują te dotyczące obiecujących wyników daratumumabu w badaniu drugiej fazy AMYDARA prezentowanych przez profesora Arnauda Jaccarda i amerykańskie doniesienie o pomocnej roli jaką mogą odgrywać badania koagulologiczne w przewidywaniu ciężkich krwawień w amyloidozie.

EHA: coraz więcej uwagi poświęca się amyloidozie AL