ISA Meeting 2020

Następne spotkanie ISA odbędzie się w Tarragonie w Hiszpanii wiosną tego roku.

ISA Meeting 2020

Misją Międzynarodowego Towarzystwa Amyloidozy (ISA) jest promowanie badań, edukacji, badań klinicznych (w tym diagnostyki i leczenia), konferencji i sympozjów dotyczących wszystkich aspektów amyloidozy na całym świecie.

Po nieformalnym okresie, który rozpoczął się w 1967 roku, ISA stało się oficjalnym Towarzystwem, założonym w 2002 roku. Ma ono na celu wspieranie międzynarodowej współpracy, niosącej pomoc dla pacjentów dotkniętych wszystkimi rodzajami amyloidozy.

ISA jest także odpowiedzialne za treść redakcyjną czasopisma Amyloid – The Journal of Protein Folding Disorders i oraz moderację międzynarodowych warsztatów. ISA Meeting to międzynarodowy warsztat odbywający się mniej więcej raz na dwa lata i goszczący ponad 500 lekarzy i naukowców z całego świata.

ISA Meeting 2020

ISA Meeting 2020

The next International Symposium on Amyloidosis will be held in Tarragona Spain Spring of 2020. Hosts are Joan Blade and Josep M. Campistol.