Odeszła Profesor Anna Dmoszyńska

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą 21 lutego Panią profesor Annę Dmoszyńską, założycielkę Polskiej Grupy Szpiczakowej, pomysłodawczynię cyklicznych spotkań w Kazimierzu Dolnym i członka Rady Programowej portalu Amyloidoza.edu.pl.

Odeszła Profesor Anna Dmoszyńska

Pani Profesor Dmoszyńska, specjalistka chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej, była nie tylko wybitnym naukowcem, ale także wychowawcą – przez lata pracy zawodowej była autorytetem i wsparciem dla swoich studentów, którzy dziś odnoszą sukcesy na polu medycyny. Wypromowała 24 doktorów nauk medycznych, 7 lekarzy z jej zespołu uzyskało stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, w tym dwóch uzyskało tytuł profesora nauk medycznych.

W latach 1991 – 2013 prof. Dmoszyńska była kierownikiem Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2013 – 2015 pracowała w Samodzielnej Pracowni Transplantologii Klinicznej UM w Lublinie.

W roku 2005 utworzyła Polską Grupę Szpiczakową, której przewodniczyła do końca życia. Była członkiem zarządu European Myeloma Network.

Prof. Dmoszyńska za osiągnięcia w pracy badawczej 13-krotnie otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia RP, a w roku 2012 otrzymała prestiżową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Dziś żegnamy nie tylko ikonę polskiej hematologii, ale również osobę niezwykłą, zaangażowaną w rozwój nauki i walkę o życie pacjentów.

Za hematoonkologia.pl