Supertalenty w Medycynie 2019

4 czerwca poznaliśmy wyniki konkursu Supertalenty w Medycynie 2019. Wśród finalistów nie zabrakło specjalisty z zakresu hematologii.

Supertalenty w Medycynie 2019

Supertalenty w Medycynie to prestiżowy konkurs organizowany przez “Puls Medycyny” od 2012 r. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach.

Decyzja należała do jury, składającego się ze specjalistów z różnych dziedzin medycyny: prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak, prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, prof. dr  hab. n. med. Konrad Rejdak, dr hab. n. med. prof. nadzw. IK Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. prof. nadzw. GUMed Miłosz Jaguszewski, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak, lek. Michał Sutkowski.

Po zsumowaniu wszystkich punktów jurorzy wyłonili 11 laureatów (na 9. miejscu znalazły się dwie osoby ex aequo). Zwyciężył dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr H. Skarżyński, specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii i otorynolaryngologii dziecięcej.

Poniżej pełna lista finalistów

 1.  Dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr H. Skarżyński
 2.  Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
 3.  Dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Buszman
 4.  Dr hab. n. med. Michał Mazurek
 5.  Dr hab. n. med. Zbigniew Siudak
 6.  Dr n. med. Bartosz Puła
 7.  Dr hab. n. med. Ewelina Grywalska
 8.  Dr hab. n. med. Łukasz Bołkun
 9.  Dr hab. n. med. Piotr Eder
 10.  Lek. Siddarth Agrawal
 11.  Dr hab. n. med. Paweł Gać

Gratulujemy wszystkim finalistom, a w szczególności dr Bartoszowi Pule, który jest redaktorem pomocniczym portalu amyloidoza.edu.pl

Zainteresowania naukowe dr Puły skoncentrowane są głównie na patogenezie, diagnostyce, farmakogenomice oraz indywidualizacji leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej, szpiczaka plazmocytowego oraz amyloidozy. Realizuje projekty naukowe z zakresu badań podstawowych oraz klinicznych. Jest kierownikiem projektu Narodowego Centrum Nauki, którego celem jest określenie czynników związanych z opornością na leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej. Poza tym uczestniczy zarówno w komercyjnych i niekomercyjnych badaniach klinicznych oraz projektach badawczych Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek Dorosłych (PALG), Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego oraz Klubu Młodego Hematologa, którego jest przewodniczącym. Prowadzi również działania mające na celu poprawę dostępu do nowych technologii diagnostycznych, czego wyrazem jest koordynacja projektu PALG pozwalającego na bezpłatny dostęp do diagnostyki mutacji genu TP53 z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji. Ponadto, prowadzi również działania edukacyjne będąc od grudnia 2017 roku zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Hematologia oraz redagując artykuły portalu Hematoonkologia.pl oraz Polskiej Sieci Amyloidozy.

 

Dr hab. n. med. Łukasz Bołkun jest specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii oraz transplantologii. Pracuje jako adiunkt w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji o łącznej wartości Impact Factor 100, opublikowanych w wiodących i najbardziej prestiżowych czasopismach o tematyce hematologicznej, jak Leukemia, Blood czy Clinical Epigenetics.

Realizowane przez dr. hab. Łukasza Bołkuna projekty badawczo-rozwojowe prowadzone są w kooperacji z wiodącymi jednostkami naukowymi m.in. Stem Cell Institute at James Graham Brown Cancer Center, University of Louisville oraz Uniwersytetem w Heidelbergu.

Dr hab. Łukasz Bołkun realizuje nowatorskie projekty naukowe wykorzystując najnowocześniejsze techniki badawcze, w tym: cytometrię przepływową, hodowle komórkowe, testy immunenzymatyczne, mikroskopię konfokalną, badania wielkoskalowe czy analizę imprintingu genów.

Głównymi zainteresowaniami dr. hab. Łukasza Bołkuna są poszukiwania markerów predykcyjnych u pacjentów poddawanych terapii cytostatycznej i biologicznej. Uzyskane przez niego wyniki badań pozwolą bardziej precyzyjnie określić losy pacjentów leczonych z wykorzystaniem cytostatyków czy leków biologicznych, pomogą w zwiększeniu skuteczności terapii, a tym samym będą stanowić ważny element personalizacji leczenia.

Dr Łukasz Bołkun jest współautorem projektu: „Program autotransplantacji komórek macierzystych w Białymstoku”, którego efektem będzie powstanie Oddziału Transplantacji Szpiku w ramach Kliniki Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Należy zaznaczyć, że dr hab. Łukasz Bołkun pełni rolę koordynatora ds. powstania Oddziału Transplantacji Szpiku. Będzie to pierwszy oddział tego typu na Podlasiu.

Źródło: Puls Medycyny

supertalenty-w-medycynie-2019

supertalenty-w-medycynie-2019