Trwa rekrutacja do badania dla chorych na amyloidozę AL

Badanie kliniczne oceniające leczenie daratumumabem w skojarzeniu z cyklofosfamidem, bortezomibem oraz deksametazonem (dara-CyBorD) w porównaniu ze schematem CyBorD u pacjentów z amyloidozą AL.

Trwa rekrutacja do badania dla chorych na amyloidozę AL

Podstawowe kryterium włączenia do badania: pacjenci z noworozpoznaną układową amyloidozą AL., dotychczas nieleczeni.
Interwencja: porównanie schematu daratumumab-CyBorD ze standardowym schematem CYBorD.
Termin rozpoczęcia badania: jesień 2018.
Ośrodki: badanie będzie prowadzone w 3 ośrodkach w Polsce: w Warszawie, Chorzowie i Poznaniu.

Informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać za pośrednictwem lekarza prowadzącego, ponieważ są one dostępne w kodowanej części strony przeznaczonej dla lekarzy.

https://amyloidoza.edu.pl/badania-kliniczne-dla-chorych-na-amyloidoze-w-polsce-dla-lekarzy/