Amyloidoza transtyretynowa typ dziki (dawniej amyloidoza starcza)

Starcza amyloidoza układowa (z angielskiego: senile systemic amyloidosis – SAA) jest związana z amyloidem TTR zbudowanym z prawidłowej cząsteczki transtyretyny (typ dziki), która sama w sobie wyjściowo ma potencjał przekształcania w nieprawidłowe białko amyloidu i po upływie odpowiednio długiego czasu może powodować powstawanie złogów w sercu. Częstość występowania u osób powyżej 80. roku życia wynosi 25% i dotyczy głównie płci męskiej.

Amyloidoza transtyretynowa typ dziki (dawniej amyloidoza starcza)

Co to jest amyloidoza ATTRwt?

Starcza amyloidoza układowa (z angielskiego: senile systemic amyloidosis – SAA) jest związana z amyloidem TTR zbudowanym z prawidłowej cząsteczki transtyretyny (typ dziki), która sama w sobie wyjściowo ma potencjał przekształcania w nieprawidłowe białko amyloidu i po upływie odpowiednio długiego czasu może powodować powstawanie złogów w sercu. Częstość występowania u osób powyżej 80. roku życia wynosi 25% i dotyczy głównie płci męskiej. Najczęściej złogi amyloidu występują w niewielkiej ilości, nie wpływając istotnie na stan kliniczny. W przypadku większej ilości deponowanych złogów obserwuje się w pogrubienie mięśnia sercowego lewej komory objawiające się niewydolnością serca o łagodnym przebiegu klinicznym. Stosunkowo często występuje migotanie przedsionków- nawet wiele lat przed pojawieniem się cech niewydolności krążenia. Objawy pozasercowe (np. zespół cieśni nadgarstka) występują rzadko i mogą o kilka lat poprzedzać zmiany w sercu.