Inne postacie amyloidozy

Amyloidoza ALECT2 to amyloidoza z białkiem produkowanym przez leukocyty (białe krwinki). Nie wiadomo jeszcze, czy można tą chorobę dziedziczyć. Objawy są przypominają amyloidozę AL, często dochodzi do uszkodzenia nerek. Prawdopodobnie ta postać amyloidozy jest znacznie częstsza niż się obecnie szacuje.

Inne postacie amyloidozy

Co to jest amyloidoza ALECT2?

To amyloidoza z białkiem produkowanym przez leukocyty (białe krwinki). Nie wiadomo jeszcze, czy można tą chorobę dziedziczyć. Objawy są przypominają amyloidozę AL, często dochodzi do uszkodzenia nerek. Prawdopodobnie ta postać amyloidozy jest znacznie częstsza niż się obecnie szacuje.

Rzadkie postaci amyloidozy – przykłady

  • rodzinna amyloidoza nerkowa,
  • amyloidoza w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu choroby Alzheimera oraz w chorobie prionowej,
  • amyloidoza beta-2-mikroglobuliny w przewlekłych chorobach nerek, u chorych dializowanych,
  • i inne.

Źródło:  na podstawie Jurczyszyn A., Olszewska-Szopa M, Kostkiewicz M., Suska A.,  Jędrzejczak WW, Jamroziak K. „Amyloidoza. Poradnik dla pacjentów” 2018