Typy amyloidozy

Istnieje wiele rodzajów amyloidozy, jednak najczęściej spotyka się cztery z nich. Pozostałe występują znacznie rzadziej.

Typy amyloidozy

Czy są różne typy/rodzaje amyloidozy?

Istnieje wiele rodzajów amyloidozy, jednak najczęściej spotyka się cztery z nich. Pozostałe występują znacznie rzadziej.

Źródło:  na podstawie Jurczyszyn A., Olszewska-Szopa M, Kostkiewicz M., Suska A.,  Jędrzejczak WW, Jamroziak K. „Amyloidoza. Poradnik dla pacjentów” 2018