Badania kliniczne dla chorych na amyloidozę w Polsce

Lista badań klinicznych dla chorych na różne typy amyloidozy prowadzonych aktualnie w Polsce, wraz z ich krótką charakterystyką.

Badania kliniczne dla chorych na amyloidozę w Polsce

Poniżej znajduje się aktualizowana lista badań klinicznych dla chorych na różne typy amyloidozy prowadzonych aktualnie w Polsce, wraz z ich krótką charakterystyką.

Uwaga:

  • Przepisy prawne obowiązujące w Polsce nie pozwalają na bezpośrednie kierowanie do pacjentów szczegółowych danych o badaniach klinicznych, w tym dokładnej nazwy i numeru badania, danych kontaktowych ośrodków prowadzących badanie lub badaczy, ponieważ może to zostać odczytane jako reklama.
  • Jednak takie informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać za pośrednictwem lekarza prowadzącego, ponieważ są one dostępne w kodowanej części strony przeznaczonej dla lekarzy.

Amyloidoza AL

1. Badanie kliniczne oceniające leczenie daratumumabem w skojarzeniu z cyklofosfamidem, bortezomibem oraz deksametazonem (dara-CyBorD) w porównaniu ze schematem CyBorD u pacjentów z amyloidozą AL.

Podstawowe kryterium włączenia do badania: pacjenci z noworozpoznaną układową amyloidozą AL., dotychczas nieleczeni.
Interwencja: porównanie schematu daratumumab-CyBorD ze standardowym schematem CYBorD.
Termin rozpoczęcia badania: jesień 2018.
Ośrodki: badanie będzie prowadzone w 3 ośrodkach w Polsce: w Warszawie, Chorzowie i Poznaniu.

Amyloidoza ATTR

Według naszych informacji obecnie nie są prowadzone żadne badania kliniczne dla pacjentów z amyloidozą transtyretynową, jednak kilka badań jest w fazie przygotowań.