Agnieszka Krzywdzińska

Ocena choroby resztkowej w amyloidozie AL za pomocą cytometrii przepływowej