Bartosz Puła

Nowe klasy leków: inhibitory RNA i oligonukleotydy w terapii amyloidozy ATTR