Maria Maksymowicz

Typowanie amyloidu za pomocą mikroskopii immuno-elektronowej: aktualizacja