Lipowska Marta

Rodzinna amyloidoza transtyretynowa w Polsce – epidemiologia i możliwości leczenia